chung cu ct3 tay nam linh dam
 
Bạn đang xem: Mặt bằng căn hộ

CT3 - Copy copy copy copy

                                                                                         Mặt bằng bố trí căn hộ trên tầng điển hình

                                                                        Căn hộ A (88m2 - 40 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm

                                                                           Căn hộ A' (93.6m2 - 40 căn)

2-CanA

                                                                            Căn hộ B (63m2 - 40 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm

                                                                   Căn hộ B' (67m2 - 40 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm

                                                                           Căn hộ C (61m2- 80 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm


Tin mới hơn: